Szkoła Podstawowa nr 29

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 7499
  • Do końca roku: 131 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia

Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 29

w Gliwicach

 

 

Najstarszy dokument z 1802r.

 podaje, że budynek szkolny w Łabędach powstał w 1766r.

Był to prawdopodobnie drewniany domek, który składał się z tzw. izby lekcyjnej i jednego pokoju, który był mieszkaniem nauczyciela. Do tej szkoły uczęszczały dzieci z okolic Łabęd. Jest wzmianka o Czechowicach , Starych Gliwicach i Niepaszycach. 

W roku 1802 zaczęto dobudowywać dodatkowe pomieszczenia.  Następne wiadomości pochodzą z kroniki Łabęd zebrane one zostały i opisane przez kierownika szkoły pana Grundla z 1904r. Dotyczą okresu od 1.05.1884r.W tym czasie pracowało w szkole 5 nauczycieli. Z kroniki wynika, że szkoła była ośrodkiem życia społecznego tej miejscowości, podporządkowana proboszczom parafii, którzy obok królewskich inspektorów szkolnych sprawowali nadzór.

Odbywały się też prawie co roku wizytacje i sprawdziany / egzaminy uczniów /. Z 1886r. jest wzmianka o udziale w takiej wizytacji przedstawicieli rodziców / zalążek Komitetu Rodzicielskiego / i miejscowego lekarza oraz hrabiego - Welczek - właściciela majątku / obecny PGR /. W związku z rozwojem huty w drugiej części Łabęd ,wzrosła liczba ludności. Szkoła nie mogła już pomieścić wszystkich uczniów. Zbudowano więc w hutniczej części drugą szkołę w 1895r.  - szkołę nr 2, której przekazano 425 uczniów.

Nasza szkoła miała numer 1. W 1900r, szkoła nr l liczyła 691 uczniów, 502 z Łabęd, 94 z Niepaszyc i 95 z Przyszówki. W niektórych latach podana jest ciekawa statystyka np. w 1901 r. na 504 dzieci było 51 z niemieckich rodzin, 55 z dwujęzycznych a 420 z polskich rodzin. Z 1905 r. pochodzi wzmianka o urządzeniu w szkole pokoju konferencyjnego. W 1915 r. założono na szkole piorunochron. Szeroko opisane są dni III Powstania Śląskiego wtedy przez pół roku nie było nauki. W szkole stacjonowali najpierw Francuzi potem Anglicy i Włosi. Trwało to do 1924r. Z 1921 r. pochodzi wzmianka o wprowadzeniu 2 godzin tygodniowo religii w języku polskim i 4 godzin języka polskiego w klasach od I - VI. Powodem zaprzestania nauki języka polskiego i religii w języku polskim "był brak uczestników". W 1925r. statystyka podaje, że w szkole było 511 uczniów, z tego 122 z rodzin niemieckich, 98 z polskich, 91 z dwujęzycznych. Łabędy liczyły wtedy 5250 mieszkańców.

W 1926 r odbyło się w Łabędach Trzecie Powiatowe Spotkanie Młodzieży, którego organizatorem była szkoła. Program spotkania był bardzo bogaty. Były odczyty, występy artystyczne, zawody sportowe z nagrodami. Udział brała młodzież z całego powiatu gliwickiego z przedstawicielami władz. W 1926 r. szkoła została otynkowana i otrzymała nowe okna. Koszta tego remontu wynosiły 8 000 marek. W dalszej części kronika podaje ciekawostki z życia szkoły i Łabęd. Odnotowane są różne wydarzenia i uroczystości, co dowodzi, że szkoła odgrywała wielką rolę w życiu Łabęd.  W l938r. powstała nowa szkoła nr 3 na Przyszówce w związku z tym zmniejszyła się liczba uczniów tutejszej szkoły. Wraz z  wybuchem II wojny światowej od 01.09 do 21.10. 39r. nie było zajęć szkolnych, szkoła była zajęta przez wojsko niemieckie.

Przez następne lata wojny  często szkoła była zajęta przez wojsko i wtedy nauka odbywała się tylko w 2 pomieszczeniach / klasach/ na zmianę. Są też wzmianki o przerwaniu lekcji z powodu nalotów lotniczych bombowych. W czasie wakacji uczniowie starszych klas pracowali na polach miejscowego majątku.23.08.1944r. szkoła nr 2 została zajęta przez wojsko niemieckie, a uczniowie sześciu klas uczyli się w SP-1 na 2 zmiany.