Szkoła Podstawowa nr 29

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 8695
 • Do końca roku: 105 dni
 • Do wakacji: 283 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start

  Witamy na internetowej stronie szkoły. Uśmiech

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W GLIWICACH

-  dlaczego warto zostać naszym uczniem ?

Drodzy rodzice !

Szukacie szkoły dla swojego dziecka, które jeszcze nie tak dawno było tylko pod Waszą opieką .

Martwicie się i zastanawiacie, jak przeżyć rozstanie z maluchem?

Czy nowe otoczenie zapewni mu bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ?

Nasza placówka sprosta Państwa wymaganiom, bo jest miejscem, gdzie nikt nie jest anonimowy,

SP29 to miejsce bezpieczne i przyjazne.

 

 

Zapraszamy do szkoły, która:

 • rozwija pasje i zainteresowania,
 • spełnia marzenia,
 • zaspokaja oczekiwania rodziców i uczniów,
 • dobrze przygotowuje do dalszej nauki,
 • zapewnia indywidualizację nauczania,
 • łączy 250 – letnią historię z nowoczesnością…

 

Nasza szkoła zapewnia:

 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • klasy małoliczne,
 • zajęcia szkolne odbywają się na jedna zmianę,
 • dobrą atmosferę,
 • bezpieczeństwo,
 • pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną,
 • udział w projektach autorskich  i unijnych
 • udział w projekcie edukacyjnym AISEC,
 • rozwój zainteresowań  - kółka  teatralne, plastyczne, muzyczne, językowe, origami, matematyczne, historyczne, czytelnicze, SKS,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • dodatkowe zajęcia języka niemieckiego i włoskiego,
 • opiekę świetlicową od 7.00 do 17.00
 • dowóz autobusem szkolnym,
 • obiady – catering
 • zajęcia na hali sportowej Łabędź
 • basen –zajęcia na Olimpijczyku

 

Dysponujemy:

 • salami multimedialnymi z tablicą interaktywną, monitorem interaktywnym
 • pracownią komputerową
 • pracownia techniczna
 • mini atlas - siłownia
 • placem zabaw                             

 

Organizujemy:

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • warsztaty świąteczne,
 • kiermasze,
 • festyny środowiskowe,
 • konkursy międzyszkolne,
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
 • wyjazdy do kina i teatru,
 • dyskoteki,
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych,
 • zajęcia wspierające dla uczniów potrzebujących indywidualnego podejścia,
 • rozwijamy Wolontariat: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Góra Grosza
 • wspieramy Hospicjum,
 • pomagamy Schronisku dla zwierząt,
 • bierzemy udział w programie Szklanka mleka i Owoce w szkole, Śniadanie daje moc
 • organizujemy warsztaty „Piątek na dobry początek…”,
 • realizujemy programy MEN – Aktywna Tablica i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
 • bierzemy udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom…”,
 • uczestniczymy w programie Pozytywni.Gliwice.pl,

 


 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

 Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24, 44-109 Gliwice, reprezentowana przez Dyrektora Placówki mgr Dorotę Meryk.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:

 Aleksandra Kozłowska, tel. 32 234 25 46

 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1) przepisów prawa:

 a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

 c) art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.

 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy
z dnia 14  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), będą przetwarzane
do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 4.

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1) dostępu do swoich danych;

 2) sprostowania danych;

3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                     

7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

9. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym  profilowania.